4 điều Phật không làm được

Bài viết được dịch từ câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

4 điều Phật không làm được

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.

Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Tất Đạt Đa: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.

Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”.

Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.

Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Bốn điều ấy chính là:

1. Một là NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.

2. Hai là TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.

3. Ba là PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được.

4. Bốn là KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”.

Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.

Trên đời, có rất nhiều việc là không thể cưỡng cầu. Tất cả chỉ có thể dựa vào một chữ duyên mà thôi. Duyên chưa đủ thì không thể gặp, phận không có thì sao có thể ép buộc được đây?

Đời người ôi chỉ là giấc mộng, mộng tàn rồi thì ảo ảnh cũng vụt tan. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một trường mộng ảo, người với người gặp gỡ chẳng phải cũng chỉ vì kết duyên từ muôn vạn kiếp đó sao?

Duyên phận không phải cầu là đến, không phải muốn là được. Chỉ là bạn có đủ thành tín hay không, có đủ thiện lương hay không, có đủ phúc phận hay không mà thôi.

Cũng giống như mưa trời tuy lớn nhưng cây không có rễ thì khó mà thấm nước.

Cửa Phật tuy rộng nhưng chẳng thể nào độ được người vô duyên.

Bài và ảnh: sưu tầm.

Tóm lại

Trong câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật đã giảng về bốn điều mà Ngài không thể làm được. Đó là nhân quả không thể đổi thay, trí tuệ không thể cho, Phật pháp không thể diễn tả và không có nhân duyên thì không thể độ. Điều này nhắc nhở chúng ta về sự tương quan giữa cách sống của mỗi người và kết quả mà ta thu hoạch từ những hành động của mình.

Suy ngẫm về những điều này, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình. Duyên phận của mỗi người đã được viết sẵn và không thể thay đổi. Chúng ta chỉ cần tuân thủ nguyên tắc đạo đức và sống thiện lành, trong hy vọng sẽ thu hoạch được quả ngọt trong cuộc sống.

Vì vậy, hãy biết trân trọng duyên phận của mình và sống hạnh phúc trong hiện tại. Nếu bạn đang tìm kiếm sự an lạc và tìm hiểu về Phật pháp, hãy truy cập https://hyundaikontum.com để khám phá thêm kiến thức về Đạo Phật và những triết lý sống bền vững.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Contact Me on Zalo