5 x 5 bằng bao nhiêu

5 x 5 bằng 25.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Giải bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên x

Contact Me on Zalo