Cách viết giấy mua bán xe

Thay vì lập hợp đồng mua bán xe tại cơ quan có thẩm quyền, nhiều người lựa chọn tự viết tay Giấy mua bán xe để việc giao dịch được thực hiện một cách nhanh chóng.

Giấy bán xe viết tay là gì?

Cách viết giấy mua bán xe

Giấy bán xe viết tay là giấy tờ thể hiện sự thỏa thuận của các bên về việc mua bán xe, theo đó bên bán sẽ giao cho xe cho bên mua theo đúng thỏa thuận về loại xe, đặc điểm xe, giấy tờ xe… Loại giấy tờ này thường có hình thức và nội dung đơn giản hơn so với hợp đồng mua bán xe được lập tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trong giấy tờ bán xe sẽ gồm các nội dung:

  • Thông tin của bên bán và bên mua xe: Họ tên, nơi ở, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
  • Đặc điểm xe mua bán: Màu xe, loại sơn, số máy, khung…
  • Sự thỏa thuận mua bán: Giá mua bán xe, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, các loại thuế, phí phải nộp…
  • Cam đoan của các bên.

Một số Mẫu Giấy bán xe viết tay

Cách viết giấy mua bán xe

2.1. Giấy bán xe máy viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY
Biển kiểm soát: ………………………..
Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN (BÊN A)
Ông (Bà):……………………………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………..
CMND số: ……………..do Công an……………….cấp ngày………………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..
Nơi ở hiện tại:……………………………………………………..
Số điện thoại:……………………………………………………..
BÊN MUA (BÊN B)
Ông (Bà): ……………………………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………..
CMND số:………….. do Công an…………..cấp ngày……………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Nơi ở hiện tại:……………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………………………..
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu:
Loại xe:…………., màu sơn: …………, số máy: ………….., số khung: ……….., biển số đăng ký: …………… theo “Đăng ký xe” số …………. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an ……….. cấp ngày ……. (đăng ký lần đầu ngày ………).
Nguồn gốc xe:

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: …….. đồng (……………đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.
2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc

Conclusion

Viết giấy mua bán xe viết tay là một cách thuận tiện và nhanh chóng để thực hiện giao dịch mua bán xe. Giấy tờ này đơn giản nhưng vẫn đủ thông tin cần thiết về các bên và chiếc xe. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc viết giấy mua bán xe, hãy truy cập cách viết giấy mua bán xe để có thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Dịch biển số xe 00018 (Bất Bất Bất Nhất Bát)

Dịch biển số xe 00008 (Bất Bất Bất Bất Bát)

Dịch biển số xe 00006 (Bất Bất Bất Bất Lục)

Dịch biển số xe 00005 (Bất Bất Bất Bất Ngũ)

Dự đoán thiết kế Toyota Camry đời mới, có thể ra mắt vào đầu năm 2024

Bảng Giá Xe Toyota Camry 2024 Cùng Nhóm Thái Lớn

Giá xe ô tô Toyota Camry 2024 lăn bánh tháng 03/2024 & đánh giá thông số kỹ thuật

Liên tục hạ giá, Toyota Camry 2024 cũ vẫn khó tìm thấy người mua

Contact Me on Zalo