Xe được tự động gia hạn đăng kiểm có phải in giấy xác nhận? Cách in giấy xác nhận theo Thông tư 08?

Xe được tự động gia hạn đăng kiểm có phải in giấy xác nhận? Cách in giấy xác nhận theo Thông tư 08?

Ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm thì có phải in giấy xác nhận gia hạn?

Căn cứ theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm đã được cấp trước ngày 22/03/2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01/07/2024 được tự động gia hạn đăng kiểm.

Theo đó, tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có quy định như sau:

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

….

2. Quy định chuyển tiếp

a) Các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này (bản điện tử được ký số bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và có mã QR-Code kết nối tới Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Chủ xe thực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn), in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định;

Như vậy, đối chiếu nội dung quy định nêu trên thì đối với xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm, chủ xe thực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn) in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Xe được tự động gia hạn đăng kiểm có phải in giấy xác nhận? Cách in giấy xác nhận theo Thông tư 08? (Hình từ Internet)

Cách in giấy xác nhận theo Thông tư 08?

Để thực hiện việc tra cứu, in giấy xác nhận gia hạn đăng kiểm xe ô tô từ 03/6/2023 theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT, chủ xe thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.vr.org.vn/, vào mục “Tra cứu gia hạn kiểm định”, sẽ xuất hiện trang web: https://giahanxcg.vr.org.vn

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

– Biển đăng ký.

– Số seri giấy chứng nhận kiểm định,

– Mã xác thực.

Sau đó bấm phím “tra cứu”. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện được gia hạn sẽ hiện kết quả như màn hình sau:

Bước 3: Chủ xe bấm đường link chứa bản xác nhận thông tin kiểm định. Chủ xe bấm vào đường link để xem và in giấy xác nhận ra để sử dụng khi tham gia giao thông.

Lưu ý: Hệ thống phần mềm quản lý sẽ cập nhật dần theo thứ tự các xe đến hạn kiểm định. Cụ thể, dự kiến trong ngày đầu sẽ cập nhật các xe đến hạn kiểm định tới khoảng ngày 10/6.

Trách nhiệm của chủ xe trong đăng kiểm như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT và sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT) quy định trách nhiệm của chủ xe như sau:

Trách nhiệm của chủ xe

Ngoài việc thực hiện các nội dung trong Thông tư này chủ xe còn có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây:

1. Trong khoảng thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định, chủ xe có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

2. Không được thuê, mượn tổng thành, linh kiện xe cơ giới nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

3. Chịu trách nhiệm cung cấp, khai báo chính xác các thông tin có liên quan tới nội dung kiểm định, thông tin hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các đơn vị đăng kiểm.

4. Bảo quản Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

5. Nộp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của đơn vị đăng kiểm.

6. Đối với trường hợp xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu, chủ xe phải dán tem kiểm định lên xe cơ giới trước khi tham gia giao thông theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này

Theo đó, chủ xe cần phải có những trách nhiệm theo quy định trên trong việc đăng kiểm xe.

Đặng Phan Thị Hương Trà

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào?
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải gửi dự báo mức vay nước ngoài tự vay, tự trả ròng cho Bộ Tài chính khi nào?
  • Có được thành lập 02 Ban Bảo vệ dân phố trong một phường do phường có tình hình an ninh trật tự không tốt hay không?
  • Chuyển đổi giới tính thì quyền nhân thân của người đó được thực hiện theo giới tính mới hay giới tính trước khi chuyển đổi?
  • Nhà thầu trúng thầu do thực hiện hành vi thông thầu thì sẽ bị hủy thầu đúng không? Hủy thầu được thực hiện trong thời gian nào?

Bài viết do Hyundai Kon Tum tổng hợp nếu bạn thấy bài viết cung cấp nội dung hữu ích đến với người đọc hãy giúp chúng tôi chia sẻ nội dung bài viết.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Ôtô gia đình có được ‘tự động’ gia hạn đăng kiểm theo thông tư mới?

Khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì?

Đi gia hạn đăng kiểm thì cần mang theo những giấy tờ gì?

Dự kiến sẽ tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm đối với xe ô tô cá nhân? Chu kỳ kiểm định xe ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh hiện nay như thế nào?

Ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm có cần in giấy xác nhận?

Nóng: Từ hôm nay, hơn 1,9 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm

Cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa đảo

Contact Me on Zalo