500mm bằng bao nhiêu m

Trong đơn vị đo chiều dài, milimet (mm) là một đơn vị phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khi cần chuyển đổi sang đơn vị mét (m), bạn có thể thắc mắc 500mm bằng bao nhiêu m? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu công thức và cách chuyển đổi từ milimet sang mét.

Chuyển đổi từ milimet (mm) sang các đơn vị khác

500mm bằng bao nhiêu m

Đầu tiên, để chuyển đổi từ milimet sang mét, ta cần biết rằng 1 mét bằng 1000 milimet. Từ đó, ta có thể áp dụng công thức quy đổi như sau:

 • 500 milimet = 0.5 mét
 • 500 milimet = 50 centimet (cm)
 • 500 milimet = 5 decimet (dm)
 • 500 milimet = 0.0005 kilomet (km)
 • 500 milimet = 19.68503937007874 inch (in)
 • 500 milimet = 1.6404199475065617 feet (ft)

Chuyển đổi từ mét (m) sang các đơn vị khác

500mm bằng bao nhiêu m

Ngoài ra, nếu bạn muốn chuyển đổi từ mét sang các đơn vị khác, bạn có thể sử dụng công thức quy đổi như sau:

 • 0.5 mét = 500 milimet (mm)
 • 0.5 mét = 50 centimet (cm)
 • 0.5 mét = 5 decimet (dm)
 • 0.5 mét = 0.0005 kilomet (km)
 • 0.5 mét = 19.68503937007874 inch (in)
 • 0.5 mét = 1.6404199475065617 feet (ft)

Như vậy, thông qua bài viết này, bạn đã biết được rằng 500mm tương đương với 0.5 mét. Bạn cũng đã nắm được công thức và cách chuyển đổi từ milimet sang mét và ngược lại. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng làm việc với các đơn vị đo chiều dài trong cuộc sống hàng ngày.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chuyển đổi giữa đơn vị milimet (mm) và mét (m). Chúng ta đã biết rằng 500mm tương đương với 0.5 mét. Bạn cũng đã được trang bị công thức quy đổi và danh sách chuyển đổi sang các đơn vị khác như centimet, decimet, kilomet, inch và feet. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng làm việc với các đơn vị chiều dài trong cuộc sống hàng ngày.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng truy cập https://hyundaikontum.com.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Contact Me on Zalo