Tổng hợp các loại biển báo cấm thông dụng trong giao thông đường bộ

Biển báo đường bộ có ý nghĩa quan trọng đối với người tham gia giao thông. Trong số đó, biển báo cấm là loại biển báo đang được sử dụng rất phổ biến trên các tuyến đường.

1. Biển báo cấm là gì?

Nếu như những người lái xe không nắm rõ ý nghĩa của biển cấm, họ sẽ dễ vi phạm luật. Điều này dẫn đến việc bị xử phạt, đồng thời có thể gây ra nhiều nguy hiểm khi tham gia giao thông. Vậy, biển báo cấm là gì?

Cụ thể, tại Thông tư 54/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và Vận tải quy định:

 • Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

biển báo cấm

 • Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Như vậy, căn cứ theo quy định biển báo cấm chính là một loại biển báo được sử dụng để biểu thị các điều cấm đối với người tham gia giao thông. Các tài xế lái xe sẽ không được vi phạm những điều cấm này. Nếu vi phạm, người tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, việc cơ quan có thẩm quyền đặt những biển báo cấm tại các vị trí hợp lý góp phần đáng kể và có vai trò quan trọng vào việc nâng cao tính trật tự, an toàn khi các chủ thể tham gia giao thông và góp phần có thể giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Những loại biển báo cấm thông dụng

Biển báo cấm gồm 66 biển có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với đặc điểm nhận biết như sau:

(1) Biển số P.101 “Đường cấm”

 • Dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên.

(2) Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

(3) Biển số P.103a “Cấm xe ô tô”, Biển số P.103b và P.103c “Cấm xe ô tô rẽ phải” và “Cấm ô tô rẽ trái”

 • Biển số P.103 “Cấm xe ôtô”: Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.
 • Biển số P.103b “Cấm xe ôtô rẽ phải” hay biển số P.103c “Cấm xe ôtô rẽ trái”: Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.

(4) Biển số P.104 “Cấm xe máy”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy.

(5) Biển số P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

(6) Biển số P.106 (a,b) “Cấm xe ô tô tải” và Biển số P.106c “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”

 • Biển số P.106a: Dùng để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên, phải đặt biển số P.106a “Cấm xe ôtô tải”. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường.
 • Biển số P.106b: Dùng để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn một giá trị nhất định. Nó có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
 • Biển số P.106c dùng để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.

(7) Biển số P.107 “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải”

 • Dùng để báo đường cấm xe ô tô chở khách và các loại xe ô tô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên.

biển báo cấm

 • 7a. Biển P.107a “Cấm xe ôtô khách”
 • Dùng để báo cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.
 • 7b. Biển P.107b “Cấm xe ôtô taxi”
 • Dùng để báo cấm xe ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

(8). Biển số P.108 ” Cấm xe kéo rơ-moóc”

 • Dùng để báo cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ôtô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên.
 • 8a. Biển P.108a “Cấm xe sơ-mi-rơ-moóc “
 • Dùng để báo đường cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

(9) Biển số P.109 “Cấm máy kéo”

 • Dùng để báo đường cấm các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

(10). Biển số P.110a “Cấm xe đạp” và Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ”

 • Biển số P.110a: Dùng để báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
 • Biển số P.110b: Dùng để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua.

(11) Biển số P.111a “Cấm xe gắn máy”, biển số P.111 (b,c) “Cấm xe ba bánh loại có động cơ” và biển số P.111d “Cấm xe ba bánh loại không có động cơ”

 • Biển số P.111a: Dùng để báo đường cấm xe máy và xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
 • Biển số P.111b hoặc P.111c: Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy,..
 • Biển số P.111d: Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp,..

(12) Biển số P.112 “Cấm người đi bộ”

 • Dùng để báo đường cấm người đi bộ qua lại.

(13) Biển số P.113 “Cấm xe người kéo, đẩy”

 • Dùng để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.

(14) Biển số P.114 “Cấm xe súc vật kéo”

 • Dùng để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

(15) Biển số P.115 “Hạn chế tải trọng toàn bộ xe”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

(16) Biển số P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

(17) Biển số P.117 “Hạn chế chiều cao”

 • Dùng để báo hạn chế chiều cao của xe. Nó có hiệu lực cấm các xe có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

(18) Biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang xe”

 • Dùng để báo hạn chế chiều ngang của xe. Biển này có hiệu lực cấm các xe, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

(19) Biển số P.119 “Hạn chế chiều dài xe”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe, kể cả các xe được ưu tiên, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua

(20) Biển số P.120 “Hạn chế chiều dài xe ôtô, máy kéo moóc hoặc sơ-mi-rơ moóc”

 • Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua

(21) Biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”

 • Dùng để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô kể cả xe được ưu tiên đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

(23) Biển số P.123a “Cấm rẽ trái” và Biển số P.123b “Cấm rẽ phải”

biển báo cấm

 • Dùng để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

(24) Biển số P.124 (a,b) “Cấm quay đầu xe”, biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”, biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”, biển số P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe” và biển số P.124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe”

 • Biển số P.124a: Dùng để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U). Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.
 • Biển số P.124b: Dùng để báo cấm xe ôtô quay đầu. Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu.
 • Biển số P.124c: Dùng để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu
 • Biển P.124d: Dùng để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu
 • Biển P.124e: Để báo cấm xe ôtô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu
 • Biển P.124f: Để báo cấm xe ôtô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu
 1. Biển số P.125 “Cấm vượt”
 • Biển số P.125: Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
 1. Biển số P.126 “Cấm ô tô tải vượt”
 • Biển số P.126: Để báo cấm các loại ôtô tải vượt xe cơ giới khác. Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
 1. Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”
 • Biển số P.127: Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên.
 • Biển số P.127a “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”
 • Khi cần phải quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện
 • Biển số P.127b “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường”
 • Khi quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, nếu chỉ sử dụng 1 biển đặt bên đường hoặc trên cột cần vươn
 • Biển số P.127c “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường”
 • Khi quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường
 • 27d. Biển số P.127d “Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép”
 • Đến hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép P.127b, P.127c
 1. Biển số P.128 “Cấm sử dụng còi”
 • Dùng để báo cấm các loại xe sử dụng còi. Chiều dài có hiệu lực của biển cấm sử dụng còi được báo bằng biển số S.501.

Biển số P.128 có hiệu lực đến hết khoảng cách cấm ghi trên biển phụ số 501 hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

 1. Biển số P.129 “Kiểm tra”
 • Dùng để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định, phải đặt biển số P.129 “Kiểm tra”.

Biển số P.129 có hiệu lực tại vị trí cắm biển.

 1. Biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”
 • Dùng để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

biển báo cấm

Trong trường hợp chỉ cấm dừng, đỗ xe vào giờ nhất định thì dùng biển số S.508 (a, b).

 1. Biển số P.131 (a,b,c) “Cấm đỗ xe”
 • Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
 • Biển số P.131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.
 • Biển số P.131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ và biển số P.131c vào những ngày chẵn.

Hiệu lực cấm và thời gian cấm đỗ xe áp dụng theo quy định tại điểm c, d mục B.30 đối với biển số P.130.

 1. Biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”
 • Dùng để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.

Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định khi đi vào các đoạn đường hẹp có đặt biển số P.132 và trên hướng ngược lại đang có các loại xe cơ giới đi tới thì phải dừng lại ở vị trí thích hợp để nhường đường.

 1. Biển số DP.133 “Hết cấm vượt”
 • Dùng để báo hết đoạn đường cấm vượt

Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển số P.125 và biển số P.126 hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

 1. Biển số DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép”
 • Đến hết đoạn đường tốc độ tối đa, đặt biển số DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép” (hoặc đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

 1. Biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”
 • Đến hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực, phải đặt biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.121 và nhiều biển cấm khác từ biển số P.125 đến biển số P.131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.

 1. Biển số P.136 “Cấm đi thẳng”
 • Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi thẳng phải đặt biển số P.136 “Cấm đi thẳng”.

Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm đi thẳng. Nếu có quy định cấm về thời gian và loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

 1. Biển số P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải”
 • Các ngả đường phía trước cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ trái hay rẽ phải, phải đặt biển số P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải”.

Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải, rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

– Vạch chéo màu đỏ đè lên mũi tên màu đen

 1. Biển số P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái”
 • Dùng để biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi thẳng, rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 1. Biển số P.139″Cấm đi thẳng, rẽ phải”
 • Dùng để biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi thẳng, rẽ phải. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 1. Biển số P.140 “Cấm xe công nông và các loại xe tương tự”

Để báo đường cấm xe công nông phải đặt biển số 140 “Cấm xe công nông và các loại xe tương tự”.

biển báo cấm

3. Một số lưu ý khác

 • Biển báo cấm theo giờ

Khi cần thiết cấm phương tiện theo giờ phải đặt biển phụ số S.508 dưới biển cấm, có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này.

 • Biển báo cấm nhiều loại phương tiện

Để báo đường cấm nhiều loại phương tiện có thể kết hợp đặt các ký hiệu phương tiện bị cấm trên một biển theo quy định như sau:

– Các loại phương tiện cơ giới kết hợp trên một biển;

– Các loại phương tiện thô sơ kết hợp trên một biển;

– Mỗi biển chỉ kết hợp nhiều nhất hai loại phương tiện.

 • Vị trí đặt biển báo cấm theo chiều đi và hướng hiệu lực của biển

– Biển báo cấm được đặt ở nơi đường giao nhau hoặc trước một vị trí trên đường cần cấm.

Biển có hiệu lực bắt đầu từ vị trí đặt biển trở đi. Nếu vì lý do nào đó, biển phải đặt cách xa vị trí định cấm thì phải đặt biển phụ số S.502 để chỉ rõ khoảng cách từ sau biển cấm đến vị trí biển bắt đầu có hiệu lực.

– Khi cần thiết để chỉ rõ hướng tác dụng của biển và chỉ vị trí bắt đầu hay vị trí kết thúc hiệu lực của biển phải đặt biển phụ số S.503 “Hướng tác dụng của biển”.

– Các biển báo cấm từ biển số P.101 đến biển số P.120 không cần quy định phạm vi có hiệu lực của biển, không có biển báo hết cấm.

– Kèm theo các biển báo cấm từ biển số P.101 đến biển số P.120 phải đặt các biển chỉ dẫn lối đi cho xe bị cấm (trừ trường hợp đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc mà không có lối rẽ tránh) như quy định ở “Biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc”.

– Nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau biển cấm phải được nhắc lại đặt ngay phía sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển cấm. Nếu không có biển nhắc lại, biển cấm được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

Ở trên là toàn bộ nội dung về khái niệm cùng những loại biển báo cấm thông dụng. Khi tham gia giao thông, tài xế cần lưu ý chấp hành đúng theo quy định để không bị xử phạt, đồng thời tránh những sự cố va chạm khác.

Bạn đang xem bài viết: Tổng hợp các loại biển báo cấm thông dụng trong giao thông đường bộ. Thông tin do Hyundai Kon Tum chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Tổng hợp các loại biển cảnh báo giao thông cần lưu ý

Tổng hợp ý nghĩa các loại biển báo nguy hiểm trong giao thông

Tổng hợp các biển báo giao thông thi A1 và các mẹo thi đậu phần biển báo

Biển báo giao thông đường bộ

Tổng hợp 233 từ vựng về biển báo giao thông bằng tiếng Anh

Tổng hợp các biển báo giao thông đường bộ full

Tổng hợp 10 loại biển báo giao thông đường bộ – Ký hiệu và ý nghĩa

Contact Me on Zalo