Biển Cấm Dừng Đỗ Có Biển Phụ

Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không phép được vi phạm. Nếu không tuân thủ chấp hành theo quy định của các loại biển báo cấm thì sẽ được coi là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Nhóm Biển Báo Cấm và Biển Báo Phụ

Biển Cấm Dừng Đỗ Có Biển Phụ

Biển báo cấm thường có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp được quy định đặc biệt. Nhóm biển báo cấm có tất cả 63 loại, số hiệu từ P.102 đến P.140.

Nhóm biển báo phụ thường được lắp đặt dưới biển báo chính để bổ sung ý nghĩa của các biển chính. Biển báo phụ thường có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa của các biển chính.

Biển Báo Cấm Có Biển Báo Phụ

Một số biển báo cấm có biển báo phụ đi kèm để bổ sung ý nghĩa cho nhau giúp các lái xe có thể dễ dàng hiểu rõ hơn thông điệp mà biển báo muốn gửi đến.

Biển báo phụ thường được đánh số dầu từ 501 đến 509. Ví dụ, khi bắt gặp biển báo cấm có biển báo phụ 501 đi kèm, chúng ta có thể hiểu rằng đó là biển thông báo về phạm vi hiệu lực của biển, chẳng hạn như cảnh báo về đoạn đường có nhiều dốc xuống nguy hiểm hoặc nhiều khúc cua nguy hiểm.

Biển 502 thường đi kèm với các biển báo cấm, hiệu lệnh và chỉ dẫn, cho biết khoảng cách từ vị trí đặt bảng đến nơi được cảnh báo.

Kết Luận

Biển cấm dừng đỗ có biển phụ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng cho người tham gia giao thông. Việc hiểu biển báo cấm và biển báo phụ giúp tăng cường an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông.

Để biết thêm thông tin và tư vấn về biển cấm dừng đỗ có biển phụ, vui lòng truy cập tại đây.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Tổng hợp các loại biển báo cấm thông dụng trong giao thông đường bộ

Tổng hợp các loại biển cảnh báo giao thông cần lưu ý

Tổng hợp ý nghĩa các loại biển báo nguy hiểm trong giao thông

Tổng hợp các biển báo giao thông thi A1 và các mẹo thi đậu phần biển báo

Biển báo giao thông đường bộ

Tổng hợp 233 từ vựng về biển báo giao thông bằng tiếng Anh

Tổng hợp các biển báo giao thông đường bộ full

Tổng hợp 10 loại biển báo giao thông đường bộ – Ký hiệu và ý nghĩa

Contact Me on Zalo