Cảnh sát cơ động và vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia

Cảnh sát cơ động – Lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam

Theo Điều 3 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, cảnh sát cơ động được xác định là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, có vai trò quan trọng trong thực hiện biện pháp vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự xã hội. Đây được coi là lực lượng nòng cốt tiên phong trong giữ gìn trật tự và an toàn cho cộng đồng.

Quyền hạn và nhiệm vụ của cảnh sát cơ động

Căn cứ vào Luật Cảnh sát cơ động 2022, lực lượng cảnh sát cơ động được ủy quyền các quyền sau đây:

  • Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ.
  • Mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện vào cảng hàng không, tàu bay để chống khủng bố, giải cứu con tin và bảo vệ việc vận chuyển hàng đặc biệt.
  • Tham gia kịp thời xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự.

Tuần tra, kiểm soát và tham gia giao thông

Lực lượng cảnh sát cơ động thường thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát để duy trì trật tự xã hội và an ninh. Họ có thể kiểm soát ở nhiều địa điểm khác nhau và được phép khám người, phương tiện khi cần thiết. Đồng thời, cảnh sát cơ động cũng tham gia vào việc thực thi pháp luật liên quan đến giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến nguồn tham khảo

Để có thêm thông tin chi tiết về cảnh sát cơ động và vai trò của họ trong bảo vệ an ninh quốc gia, bạn có thể truy cập trang web chính thức của cảnh sát cơ động là gì.

Kết luận

Trên đây là những thông tin quan trọng về lực lượng cảnh sát cơ động, một phần không thể thiếu trong bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự xã hội. Với vai trò chính thức và quyền hạn được ủy quyền, cảnh sát cơ động đóng góp không nhỏ vào sự ổn định và an toàn của cộng đồng.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Bình xịt hơi cay có tác dụng gì?

Biên bản xác minh vụ việc: Tổng hợp mẫu và kỹ thuật trình bày

An ninh Ninh Thuận mới nhất

Contact Me on Zalo