Điểm Danh Biển Báo Đường Một Chiều: R.407a, R.407b, R.407c hoặc 102

Đường Một Chiều là Gì, Gồm Những Loại Nào?

Điểm Danh Biển Báo Đường Một Chiều: R.407a, R.407b, R.407c hoặc 102

Đường một chiều là loại đường chỉ cho phép bạn đi một chiều. Khi đi trên đường một chiều, tất cả các phương tiện sẽ di chuyển theo cùng một hướng và không có xe nào đi ngược chiều được phép. Việc vi phạm đường một chiều có thể dẫn đến xử phạt.

Trong các thành phố lớn, có nhiều con đường khác nhau và việc nhận biết đường một chiều có thể khá thách thức đối với những người lạ lẫm với khu vực đó. Thường thì ở đầu mỗi con đường sẽ có biển báo đường một chiều, với các ký hiệu dễ nhận biết như sau:

Biển Báo Chỉ Dẫn Đường Một Chiều R 407a

Điểm Danh Biển Báo Đường Một Chiều: R.407a, R.407b, R.407c hoặc 102

Đường một chiều R 407a là một trong những biển báo đường một chiều dễ nhớ nhất. Đặc điểm của biển này bao gồm:

  • Ý Nghĩa: Chỉ cho phép đi theo hướng mũi tên trên biển báo. Phương tiện giao thông chỉ được phép di chuyển một chiều và không được quay đầu (trừ các phương tiện được ưu tiên).
  • Vị Trí Đặt: Thường đặt sau ngã ba, ngã tư ở đầu đường. Khi hết đoạn đường một chiều sẽ có biển 204 báo hiệu đường hai chiều.
  • Đặc Điểm Nhận Dạng: Màu xanh, có hình mũi tên trắng ở phía trên.

Biển Báo Chỉ Dẫn Đường Một Chiều R407b

Biển báo R 407b cũng là biển chỉ dẫn đường một chiều, nhưng chỉ dẫn đi quẹo phải. Thông tin cụ thể:

  • Ý Nghĩa: Đoạn đường quẹo phải sắp tới chỉ cho phép di chuyển một chiều. Vi phạm có thể bị xử phạt.
  • Vị Trí Đặt: Đặt trước ngã ba và ngã tư để hướng dẫn đến đoạn đường một chiều.
  • Mô Tả: Màu xanh, có mũi tên trắng chỉ hướng và cấm quay đầu (trừ các phương tiện ưu tiên).

Biển Báo Chỉ Dẫn Đường Một Chiều R 407c

Biển R 407c cũng chỉ dẫn đường một chiều, nhưng là hướng dẫn rẽ trái. Thông tin cụ thể:

  • Ý Nghĩa: Đoạn đường rẽ trái sắp tới chỉ cho phép di chuyển một chiều.
  • Vị Trí Đặt: Đặt ở

Tham khảo: biển cấm đường 1 chiều

Kết Luận

Việc hiểu và tuân thủ biển báo đường một chiều là rất quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông. Hãy nhớ nhận biết các ký hiệu và tuân thủ quy tắc đường để tránh xảy ra tai nạn không mong muốn.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Tổng hợp các loại biển báo cấm thông dụng trong giao thông đường bộ

Tổng hợp các loại biển cảnh báo giao thông cần lưu ý

Tổng hợp ý nghĩa các loại biển báo nguy hiểm trong giao thông

Tổng hợp các biển báo giao thông thi A1 và các mẹo thi đậu phần biển báo

Biển báo giao thông đường bộ

Tổng hợp 233 từ vựng về biển báo giao thông bằng tiếng Anh

Tổng hợp các biển báo giao thông đường bộ full

Tổng hợp 10 loại biển báo giao thông đường bộ – Ký hiệu và ý nghĩa

Contact Me on Zalo