Mô phỏng lý thuyết thi xe máy (Phần 6

Mô phỏng lý thuyết thi xe máy (Phần 6 – biển báo)

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?
không biển nào.
Biển 1 và 2.
Biển 2 và 3.
Cả 3 biển.

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Biển 1 và 2.

Biển 2 và 3.

Cả 3 biển.

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?
Biển 1 và 2.
Biển 1 và 3.
Biển 2 và 3

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Biển 1 và 3.

Biển 2 và 3

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?
Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Biển 2.

Biển 3.

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?
Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Biển nào cấm quay xe?Biển nào cấm quay xe?
Biển 1.
biển 2.
Cả 2.

Biển nào cấm quay xe?

biển 2.

Cả 2.

Biển nào cấm xe rẽ trái?Biển nào cấm xe rẽ trái?
Biển 1.
Biển 2.
Cả hai biển.

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Biển 2.

Cả hai biển.

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?
Biển 1.
Biển 2.
Không biển nào.

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Biển 2.

Không biển nào.

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?
Biển 1.
Biển 2.
Cả 3 biển.

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Biển 2.

Cả 3 biển.

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?
Biển 1 và 3.
Biển 2 và 3
Biển 1 và 2.

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Biển 2 và 3

Biển 1 và 2.

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?
Được phép.
Không được phép

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

Không được phép

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Không

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Không

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?
Biển 2 và 3.
Biển 1 và 2.
Cả ba biển.

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

Biển 1 và 2.

Cả ba biển.

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?
Biển 1.
Biển 2.
Biển 2 và 3.

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

Biển 2.

Biển 2 và 3.

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?
Biển 1 và 2.
Biển 1 và 3.
Biển 2 và 3.

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

Biển 1 và 3.

Biển 2 và 3.

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?
Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.
Biển 1 và 2.

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Biển 2.

Biển 3.

Biển 1 và 2.

Bài viết: Mô phỏng lý thuyết thi xe máy (Phần 6. Thông tin do Hyundai Kon Tum biên soạn. Hy vọng nội dung trên sẽ cung cấp các thông tin hữu ích đến cho bạn

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Quy định về xe kéo, đẩy xe khác không đúng quy định

Thi thử bằng lái xe B2 đề 11

Câu 353: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 354: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Contact Me on Zalo