Căn 16 bằng bao nhiêu?

Giải đáp câu hỏi căn 16 bằng bao nhiêu

Căn 16 bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: Căn bậc hai của 16 bằng bao nhiêu?

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Ta có 4^2 = 16 và (-4)^2 = 16

Vậy câu trả lời là căn bậc hai của 16 là ±4.

Để hiểu rõ hơn về đáp án, chúng ta hãy xem xét từng phần:

  • 4^2 = 4 x 4 = 16
  • (-4)^2 = -4 x -4 = 16

Như vậy, cả căn bậc hai của 16 và căn bậc hai của -16 đều bằng ±4.

Trong toán học, căn bậc hai của một số là một số khác, khi nhân với chính nó, sẽ cho kết quả là số đó. Trong trường hợp này, căn bậc hai của 16 là 4 và -4.

Do đó, câu trả lời đúng cho câu hỏi trên là: căn bậc hai của 16 bằng ±4.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về căn bậc hai của số 16. Kết quả cho thấy căn bậc hai của 16 là ±4. Điều này có nghĩa là khi nhân số 4 với chính nó, ta sẽ được kết quả là 16, cũng như khi nhân số -4 với chính nó. Điều này phản ánh tính chất của căn bậc hai, nơi một số nhân với chính nó sẽ cho kết quả ban đầu.

Để tìm hiểu thêm về các khái niệm toán học khác, hãy truy cập https://hyundaikontum.com để có thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Chuyển Đổi 1000cc Bằng Bao Nhiêu Lít

Đổi 1 vạn là bao nhiêu km

Từ 1 Vạn Đến Các Đơn Vị Đo Lường Khác Nhau

1 km bằng bao nhiêu mm

500mm bằng bao nhiêu m

3 5 bằng bao nhiêu

1 lít bằng bao nhiêu mét khối?

1460 ngày là bao nhiêu năm

Contact Me on Zalo