Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc trong Công ty cổ phần mới nhất năm 2024

Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc trong Công ty cổ phần mới nhất năm 2024

Giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần là một văn bản pháp lý quan trọng mà giám đốc / tổng giám đốc chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện công việc được quy định trong giấy ủy quyền. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền của giám đốc trong công ty cổ phần mới đầy đủ nhất mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Giấy uỷ quyền là gì?

Giấy uỷ quyền là một văn bản, là một khái niệm rất hay gặp trong cộng đồng các doanh nghiệp. Trong pháp lý thì giấy uỷ quyền được hiểu là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người uỷ quyền chỉ định người được uỷ quyền đại diện, nhân dân mình thực hiện một hoặc một số công việc, hoạt động trong phạm vi pháp luật và phạm vi giấy uỷ quyền này. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần là một trong những loại chứng từ quan trọng nhằm xác định tính pháp lý của các văn bản không do người đại diện theo pháp luật (giám đốc/tổng giám đốc) ký kết.

Pháp luật cũng có quy định: Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc trong Công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần …………..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của…………… Nghị quyết số …/….. ngày …./…./…… của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……….. về việc phân công, ủy quyền cho………….……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………………………….

Giám đốc Công ty Cổ phần:………………………………………………………………………………………….

Số CMTND:…………………… , ngày cấp…………………….. , nơi cấp………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):………………………………………………………………………….

Phó giám đốc Công ty Cổ phần:……………………………………………………………………………………

Số CMTND:……………………. , ngày cấp……………………… , nơi cấp…………………………………….

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ……………………. – Phó Giám đốc ……………………..như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………… theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13

Quy chế Tổ chức và hoạt động của …………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………………………….

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh………………………, kinh doanh dịch vụ ………………………….

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của……………… Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……………………… được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn……………………. theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý………………………… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của…………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: ……….., ngày … tháng … năm ……..

Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ tục uỷ quyền trong công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ pháp lý của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền, bao gồm đầy đủ các loại sau:

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu của bên ủy quyền (trường hợp ủy quyền về tài sản chung thì cần giấy tờ cả vợ và chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền (trường hợp ủy quyền tài sản chung như nhà đất…);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ô tô …) hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác (như giấy đăng ký kinh doanh, giấy mời, giấy triệu tập…).

Giấy tờ bên nhận ủy quyền cần chuẩn bị gồm:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền

– Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền.

Bước 2: Công chứng hợp đồng/giấy uỷ quyền. (Trường hợp giấy ủy quyền không yêu cầu công chứng, chứng thực có thể bỏ qua bước này mà tiến hành lập giấy ủy quyền, các bên ký tên, đóng dấu).

Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, bên ủy quyền liên hệ với phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân để công chứng hoăc chứng thực giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền. Như vậy là đã hoàn tất thủ tục uỷ quyền với các thao tác ngắn gọn nhất.

Trên đây Luật Nhân Dân đã chia sẻ Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc trong Công ty cổ phần mới nhất năm 2024, hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn có những câu hỏi hay đang gặp vướng mắc cần Luật sư tư vấn vui lòng liên hệ với Luật Nhân Dân để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất.

Bài viết: Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc trong Công ty cổ phần mới nhất năm 2024. Thông tin do Hyundai Kon Tum biên soạn. Hy vọng nội dung trên sẽ cung cấp các thông tin hữu ích đến cho bạn

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Công chứng giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 08/UQ-QTT-TNCN 2024

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ đỏ năm 2023

(Download) Mẫu giấy uỷ quyền rút sổ tiết kiệm mới nhất 25/03/2024

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy ủy quyền viết tay chuẩn nhất năm 2023

Contact Me on Zalo