Thủ tục đăng ký xe mới từ 15/8/2023? Đã có biển số định danh thì có được cấp biển số mới không?

Thủ tục đăng ký xe mới từ 15/8/2023? Đã có biển số định danh thì có được cấp biển số mới không?

Thủ tục đăng ký xe mới từ 15/8/2023 ra sao?

Căn cứ Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành ngày 01/7/2023.

Thủ tục đăng ký xe mới được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Thủ tục đăng ký xe lần đầu

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký xe thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư này; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp các giấy tờ quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

2. Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

a) Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

b) Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

3. Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

4. Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Như vậy, theo quy định nêu trên, thủ tục đăng ký xe mới được thực hiện như sau:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký xe khai đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp các giấy tờ quy định.

– Bước 2: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

– Bước 3: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

– Bước 4: Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Thủ tục đăng ký xe mới từ 15/8/2023 ra sao? Đã có biển số định danh thì có được cấp biển số mới không? (Hình từ Internet)

Đã có biển số định danh thì khi đăng ký xe mới có được cấp biển số mới?

Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA có xác định việc cấp biển số xe khi đăng ký xe lần đầu như sau:

Thủ tục đăng ký xe lần đầu

2. Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

a) Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

b) Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

Như vậy, theo nội dung quy định nêu trên thì khi đăng ký xe mới thì chủ xe được cấp biển số định danh mới nếu chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

Trường hợp đã có biển số định danh đang được thu hồi trong kho thì chủ xe không được cấp biển định danh mới mà sẽ được cấp lại biển đang thu hồi.

Hồ sơ đăng ký xe lần đầu gồm những gì?

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Hồ sơ đăng ký xe lần đầu

Hồ sơ đăng ký xe lần đầu gồm:

1. Giấy khai đăng ký xe.

2. Giấy tờ của chủ xe.

3. Giấy tờ của xe.

Theo đó, hồ sơ đăng ký xe lần đầu bao gồm:

– Giấy khai đăng ký xe

Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).

– Giấy tờ của chủ xe

Được hướng dẫn cụ thể tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BTC cho từng trường hợp.

– Giấy tờ của xe

Được hướng dẫn cụ thể tại Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BTC cho từng trường hợp.

Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe được chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2023. Thông tư 24/2023/TT-BCA thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Xem toàn bộ Thông tư 24/2023/TT-BCA Tại đây

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Công ty phát triển Khu công nghệ cao do nhà nước thành lập đúng không? Có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong thời gian bao lâu?
  • Những trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai mới nhất? Ai có thẩm quyền thu hồi?
  • Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có phải đăng báo khi được cấp giấy phép hoạt động hay không?
  • Đưa tiền hối lộ cho người thi hành công vụ có thể bị xử phạt hành chính như thế nào? Người phạm tội đưa tiền hối lộ có bị tử hình không?

Bài viết do Hyundai Kon Tum tổng hợp nếu bạn thấy bài viết cung cấp nội dung hữu ích đến với người đọc hãy giúp chúng tôi chia sẻ nội dung bài viết.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Các thủ tục mua xe ô tô cũ cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục mua xe ô tô mới và đăng ký

[Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Đăng Ký] Xe Ô Tô mới năm 2021

Thủ tục đăng ký xe, mua xe ô tô mới 2022

Thủ tục và trình tự đăng kí xe ô tô mới nhất theo quy định hiện hành

NHẬN LÀM THỦ TỤC SANG TÊN XE Ô TÔ TẠI MỸ ĐỨC HÀ NỘI

Thủ tục Đăng ký xe Ô tô mới nhất

Contact Me on Zalo