Khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì?

Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc về quy định pháp luật trong việc thực hiện đăng kiểm xe ô tô, mong được luật sư tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể là hiện nay xe của tôi sắp hết thời hạn đăng kiểm nhưng vì một số lý do nên tôi muốn gia hạn đăng kiểm xe này. Tôi thắc mắc rằng tôi có phải quay lại nơi tôi đăng kiểm lần đầu cho xe hay không? Và khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì? Pháp luật quy định về trách nhiệm của chủ xe trong việc thực hiện đăng kiểm xe ra sao? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật sư Lâm Đồng, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn tại nội dung bài viết sau, mời bạn đọc tham khảo.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 08/2023/TT-BGTVT
  • Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Đối tượng nào được tự động gia hạn đăng kiểm theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (thường gọi là đăng kiểm) là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định. Hiện nay pháp luật có quy định những đối tượng được tự động gia hạn đăng kiểm, cụ thể như sau

Theo như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT quy định như sau:

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

….

2. Quy định chuyển tiếp

a) Các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này (bản điện tử được ký số bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và có mã QR-Code kết nối tới Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Chủ xe thực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn), in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định;

Theo như quy định trên, đối tượng được tự động gia hạn đăng kiểm là ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Như vậy, các xe ô tô chở người đến 9 chỗ kinh doanh vận tải như xe taxi, xe chạy dịch vụ taxi công nghệ sẽ không được tự động gia hạn đăng kiểm.

Để được gia hạn đăng kiểm, chủ xe tực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn) in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Lưu ý: Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định.

Khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì?

Sau khi Thông tư số 02/2023 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên pháp luật vấn có quy định về việc chủ phương tiện được gia hạn đăng kiểm xe, chi tiết khi gi hạn đăng kiểm xe sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ như sau:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT có quy định:

“Điều 5. Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

1. Lập Hồ sơ phương tiện

Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe;

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

2. Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình”.

Như vậy, khi đưa xe đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, bạn cần:

– Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

– Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

– Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Trách nhiệm của chủ xe trong đăng kiểm như thế nào?

Đăng kiểm xe giúp nhà nước giám sát được số lượng, chất lượng xe hiện hành. Hiện nay, nhằm đảm bảo sự an toàn khi lưu thông, nắm bắt tình hình các phương tiện giao thông, nhà nước đã giao cho mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 1 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Bởi lẽ đó mà pháo luật quy định chi tiết về trách nhiệm của chủ xe trong đăng kiểm như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT và sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT) quy định trách nhiệm của chủ xe như sau:

Trách nhiệm của chủ xe

Ngoài việc thực hiện các nội dung trong Thông tư này chủ xe còn có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây:

1. Trong khoảng thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định, chủ xe có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

2. Không được thuê, mượn tổng thành, linh kiện xe cơ giới nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

3. Chịu trách nhiệm cung cấp, khai báo chính xác các thông tin có liên quan tới nội dung kiểm định, thông tin hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các đơn vị đăng kiểm.

4. Bảo quản Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

5. Nộp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của đơn vị đăng kiểm.

6. Đối với trường hợp xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu, chủ xe phải dán tem kiểm định lên xe cơ giới trước khi tham gia giao thông theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này

Theo đó, chủ xe cần phải có những trách nhiệm theo quy định trên trong việc đăng kiểm xe.

Khuyến nghị

Khi đối diện các vướng mắc có nguy cơ thiệt hại về tài sản, tinh thần hiện hữu trước mắt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật sư Lâm Đồng để chúng tôi kịp thời đưa ra các biện pháp phù hợp, giúp quý khách giải quyết vấn đề thuận lợi.

Thông tin liên hệ:

Luật sư Lâm Đồng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì?“. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm:

  • Dịch vụ trích lục Hộ khẩu tại Lâm Đồng
  • Dịch vụ trích lục hồ sơ sổ đỏ tại Lâm Đồng nhanh chóng, trọn gói
  • Dịch vụ ghi chú kết hôn tại Lâm Đồng nhanh chóng, uy tín

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi đưa xe đến đơn vị đăng kiểm, chủ phương tiện cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:
Trường hợp ô tô đăng kiểm lần đầu:
– Xuất trình giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký.
– Nộp các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý).
+ Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường xe cơ giới cải tạo (xe mới cải tạo).
Ngoài ra chủ xe còn phải cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera nếu xe thuộc diện phải lắp camera hành trình và thực hiện khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu.

Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô được chia làm 05 công đoạn theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT gồm:
– Công đoạn 1: Kiểm tra nhận dạng, tổng quát;
– Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên của phương tiện;
– Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu quả phanh, trượt ngang;
– Công đoạn 4: Kiểm tra môi trường;
– Công đoạn 5: Kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Mục đích của việc đăng kiểm là để kiểm tra mức độ và ngưỡng an toàn của phương tiện, nhằm hạn chế những rủi ro khi tham gia giao thông. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của chủ phương tiện.
Tùy vào loại xe và năm sản xuất của xe mà thời hạn đăng kiểm là khác nhau. Thời hạn đăng kiểm của xe được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.
Cũng theo đó, không có bất cứ quy định pháp luật nào ngăn cấm việc chủ phương tiện đi đăng kiểm xe trước thời hạn quy định. Chủ xe có thể đăng kiểm trước thời hạn bao lâu cũng được.

Bạn đang xem bài viết: Khi đi gia hạn đăng kiểm cần giấy tờ gì?. Thông tin do Hyundai Kon Tum chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

Ôtô gia đình có được ‘tự động’ gia hạn đăng kiểm theo thông tư mới?

Đi gia hạn đăng kiểm thì cần mang theo những giấy tờ gì?

Dự kiến sẽ tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm đối với xe ô tô cá nhân? Chu kỳ kiểm định xe ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh hiện nay như thế nào?

Ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm có cần in giấy xác nhận?

Nóng: Từ hôm nay, hơn 1,9 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm

Cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa đảo

Xe được tự động gia hạn đăng kiểm có phải in giấy xác nhận? Cách in giấy xác nhận theo Thông tư 08?

Contact Me on Zalo